Đơn vị trực thuộc
 • 1. Ban Thi đua - Khen thưởng

  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

  3681 lượt xem
 • 2. Ban Tôn giáo

  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

  2948 lượt xem
 • 3. Chi cục Lưu trữ

  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai

  2962 lượt xem
  1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 16
 • Trong tuần: 3,010
 • Tất cả: 1,616,208
Đăng nhập