Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 và giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDER, PAPI, PCI năm 2020
Lượt xem: 472

Ngày 15/6, tại Hội nghị trung tâm thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 và giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDER, PAPI, PCI  năm 2020

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTTVN tỉnh; Ban tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lào động tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBD tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng xác định chỉ số CCHC tỉnh Lào Cai; Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong giai đoạn 2011-2020 công tác CCHC của tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều mô hình sáng kiến đã được triển khai áp dụng, cụ thể: Sáng kiến “Xây dựng hệ thống giám sát đánh giá và đo lường sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, đạt giải nhì cấp tỉnh và giải khuyến khích về sáng tạo khoa học ứng dụng CNTT vào CCHC; Sáng kiến “Phần mềm đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC áp dụng cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố”, đạt giải nhất toàn tỉnh và giải khuyến khích toàn quốc. Ngoài ra còn nhiều sáng kiến, giải pháp của các đơn vị cũng được áp dụng hiều quả trong thực hiện công tác CCHC .

Đến nay việc xây dựng chuẩn hóa bộ TTHC 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) là 100%. Tổng số TTHC đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 2.020 TTHC, trong đó cấp tỉnh là 1.588 TTHC, cấp huyện là 298 TTHC, cấp xã là 134 TTHC. 1005 TTHC được công bố đăng tải đầy đủ trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, trên trang thông tin của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Đồng thời được niêm yết, công khai tại nơi Tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị.

Công tác cải cách tổ chức, bộ máy, tỉnh tích cực rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Đến nay, tỉnh đã giảm được 02 sở, ngành cấp tỉnh, giảm 02 Chi cục và giảm 112 phòng, ban chuyên môn thuộc sở, ngành và cơ quan tương đương; giảm 09 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giảm 10 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, giảm 67 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành; giảm 266 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện.

(Ảnh quang cảnh hội nghị)

Hàng năm kết quả CCHC của tỉnh Lào Cai được xác định  trên kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC, kết quả đạt được của từng năm cụ thể như sau: Năm 2016 tỉnh Lào Cai xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố so với năm 2015 tăng 12 bậc; Năm 2017, tỉnh Lào Cai xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2016); Năm 2018, tỉnh Lào Cai xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố (giữ nguyên hạng như năm 2017); Năm 2019 tổng số điểm tỉnh Lào Cai đạt được là: 82,85 điểm (gồm: Điểm thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là: 52,90 điểm; Điểm đo lường sự hài lòng (Sipas) là 8,30 điểm; điểm khảo sát lãnh đạo quản lý là 17,65 điểm; điểm đánh giá đến tác động phát triển kinh tế - xã hội là 4 điểm), xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh Lào Cai tăng 6 bậc; Năm 2020, chưa đánh giá nhưng mục tiêu phấn đấu đứng trong tóp 10/63 tỉnh, thành phố.

(Ảnh đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị)

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Thể chế hành chính được đảm bảo tính thống nhất với quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 100% các TTHC chuẩn theo quy trình ISO 2015; duy trì giải quyết hiệu quả các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện, cấp xã; trên 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích hợp các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thiết yếu của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tối thiểu 50% trở lên; 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng….

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cải cách hành chính là lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo”.Công tác cải cách hành chính thời gian qua dù đã đạt được những kết quả nhất định, song công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của tỉnh, nguyện vọng của nhân dân, yêu cầu của doanh nghiệp như: Việc phân cấp chưa hiệu quả, đội ngũ công chức, viên chức thiếu tính chuyên nghiệp; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước chưa cao; nhiều TTHC vẫn còn rườm rà, chưa được rà soát để loại bỏ những khâu không cần thiết; chất lượng tham mưu, đề xuất, điều hành xử l‎ý công việc của một số cơ quan, đơn vị chưa cao;…

 Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và của nhân dân trong việc thực hiện công tác CCHC. Xác định công tác CCHC tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn tới; Đổi mới, nâng cao chất lượng cả về thể chế lẫn con người; Tiếp tục cắt giảm mạnh thời gian giải quyết TTHC, nhất là thủ tục có tần suất thực hiện giao dịch lớn; cắt giảm, đơn giảm hoá các bước, các khâu phối hợp giữa các phòng, ban, giữa các cơ quan qua việc triển khai ứng dụng CNTT; triển khai hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã để đảm bảo người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ công dễ dàng, thuận lợi nhất; Đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đây là khâu then chốt trong công cuộc CCHC;

(Ảnh các tập thể được khen thưởng giai đoạn 2011 - 2020)

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Để thực hiện được những điều đó cần phải có quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của người đứng đầu đây là yêu cầu bắt buộc để thực hiện tốt mọi công việc nhất là trong CCHC; Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chứ không phải của riêng cơ quan, đơn vị nào; Cần nêu cao tinh thần đổi mới phù hợp với xu thế phát triển chung; Thay đổi từ tư duy quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước; làm tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị và thắc mắc của người dân doanh nghiệp, tổ chức; đồng thời làm thế nào để thật đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai, tài chính công... Giai đoạn 2021-2030, công tác CCHC tỉnh Lào Cai quyết tâm sẽ đạt hiệu quả cao hơn nữa, thiết thực hơn nữa góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 Lào Cai quyết tâm trở thành tỉnh đứng đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc về công tác CCHC.

(Ảnh các cá nhân được khen thưởng giai đoạn 2011 - 2020)

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.

                                                          

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Quỳnh Liên, Chuyên viên phòng CCHC –Sở Nội vụ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 922
  • Trong tuần: 922
  • Tất cả: 1,614,120
Đăng nhập