KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN; UBND CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020
Lượt xem: 409

Ngày 04/02/2021, Sở Nội vụ đã ban hành báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020. Theo đó, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý là 108 phòng thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố. Theo đó 03 huyện có nhiều phòng chuyên môn có Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính xếp loại tốt như  huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Si Ma Cai (9/12 đạt 75%); huyện có ít các phòng chuyên môn có Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính xếp loại tốt có Thị xã Sa Pa (1/12 phòng đạt 8,33%), Mường Khương có 3/12 phòng đạt có 25% được đánh giá là tốt. Các huyện có nhiều phòng chuyên môn có Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính xếp loại Khá có các huyện Mường Khương, huyện Văn Bàn;  huyện ít các phòng chuyên môn có điểm Chỉ số đánh giá ở mức khá có huyện Bảo Thắng (1/12 đạt 8,33%), Thị xã Sa Pa (2/12 đạt 16,86%). Số phòng chuyên môn của các huyện có Chỉ số đánh giá cải cách hành chính ở mức yếu như Thị xã Sa Pa (8/12 phòng có chỉ số đánh giá về công tác cải cách hành chính ở mức yếu đạt 66,66%).

Kết quả chỉ số CCHC tại 152 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố cụ thể: Các huyện có nhiều xã, phường, thị trấn có Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính xếp loại tốt gồm các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Thành phố Lào Cai; các đơn vị có tỷ lệ ít các xã được đánh giá là tốt là Mường Khương; Văn Bàn; các xã không có các phòng được đánh giá là tốt là huyện Si Ma Cai; Thị xã Sa Pa. Các huyện có tỷ lệ nhiều xã, phường, thị trấn có Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính xếp loại Khá như các huyện Bắc Hà, huyện Văn Bàn; các huyện có tỷ lệ ít các xã, phường có điểm Chỉ số đánh giá ở mức khá gồm huyện Si Ma Cai và Thành phố Lào Cai.  Số xã của các huyện có Chỉ số đánh giá cải cách hành chính ở mức yếu đó là Thị xã Sa Pa (6/16 chiếm 37,5%); huyện Mường Khương 4/16 chiếm 25%.

                                                                    

Lưu Quỳnh Liên – Phòng CCHC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 6,776
  • Tất cả: 1,648,171
Đăng nhập