Chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Sở Nội vụ Lào Cai xếp thứ hai toàn tỉnh
Lượt xem: 1330

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án ‘Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương ; Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Bộ tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm đối với các Sở,ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Lào Cai. Ngày 08  tháng  01  năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai.

Theo đó, năm 2017 Chỉ số cải cách hành chính của 13 sở, ngành đạt loại Tốt,06 sở, ngành đạt loại Khá và 01 cơ quan xếp loại Trung bình. Cụ thể: Sở Tài chính đứng thứ nhất với 65 điểm, đồng xếp hạng thứ hai là Sở Thông tin truyền thông và Sở Nội vụ cùng đạt 64 điểm, Sở Công thương xếp thứ ba với 63 điểm; xếp hạng cuối cùng và cũng là đơn vị duy nhất ở chỉ số trung bình là Ban Dân tộc tỉnh với 46 điểm, xếp thứ 11. UBND các huyện đồng loạt đạt số điểm xếp loại tốt, trong đó đứng đầu là thành phố Lào Cai với số điểm đạt 70 điểm.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định này là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua - khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lào Cai năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,thành phố căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

Quyết định phê duyệt chỉ số CCHC các sở, ngành 2017.pdf
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 474
  • Trong tuần: 6,710
  • Tất cả: 1,648,105
Đăng nhập