Lào Cai đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính công cấp tỉnh trong năm 2018
Lượt xem: 1207

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, từ tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2017. Qua một năm thực hiện, theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, các nội dung của kế hoạch CCHC năm 2017 được triển khai thực hiện kịp thời, những mục tiêu chính của các hoạt động được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Các kết quả đạt được đã từng bướcphát huy hiệu quả tích cực, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước củacác cơ quan HCNN, thông qua các hoạt động nâng cao chất lượng văn bản QPPL; kiểmsoát TTHC; đổi mới phương thức quản lý công chức, viên chức trên cơ sở xác địnhvị trí việc làm; phát triển kỹ năng lãnh đạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũcán bộ, công chức. tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước,từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp,các ngành theo hướng liên thông, hiện đại....Công tác thông tin, tuyên truyền vềCCHC được chú trọng và đi vào chiều sâu...góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ,công chức và người dân hiểu về pháp luật và CCHC.

Năm 2017 là năm thứ hai  đưa vào thực hiện  Hệ thống giám sát, đánh giá hoạt động của cánbộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa và thu nhận ý kiến đánh giá của ngườidân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại bộ phận một cửa,nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa để quytrình thủ tục hành chính được thuận tiện, công khai, minh bạch nhằm nâng cao chấtlượng phục vụ đối với người dân, doanh nghiệp bằng cách bấm nút qua thiết bị đãđược đầu tư.

Công tác phát triển, ứng dụng CNTTđạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; công tác đảm bảo an toàn thông tin đượctăng cường. Hệ thống thông tin dùng chung như phần mềm quản lý văn bản điều hành,hệ thống dịch vụ hành chính công, cổng TTĐT... được triển khai nhân rộng, đồngbộ trên cả 3 cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực khắc phục những hạn chế,có chuyển biến trong cải thiện các điều kiện về hạ tầng CNTT, quan tâm bố trínhân lực CNTT phù hợp với điều kiện hiện có; tích cực khai thác sử dụng thư điệntử công vụ, chữ ký số, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến... phục vụ côngtác chỉ đạo điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính. 

Tuy đạt được một số kết quả quantrọng, song còn bộc lộ nhiều vấn đề bất hợp lý khi đi vào thực hiện, như: Tiếnđộ thực hiện chậm so với kế hoạch, sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trongquá trình thực hiện thiếu chặt chẽ, một số lĩnh vực đã thực hiện như: các cảicách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại một sốngành, địa phương chất lượng hoạt động hiệu quả còn thấp. Đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức đã được các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp theo Đề án cơ cấucông chức theo vị trí việc làm, song vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức,viên chức ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm cònnhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, vẫn còn có biểu hiệnsách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc đối với tổ chức, doanh nghiệpvà người dân. Việc phát triển và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điềuhành, phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cấp, các ngành tuy có nhiều cố gắng,song do nền tảng ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh được duy trì quá lâu, thiếusự cải tiến và bứt phá nên mặc dù tốc độ phát triển CNTT của tỉnh có tăng nhưngvẫn không bắt kịp với yêu cầu phát triển ....để phát huy tối đa hiệu quả hạ tầngCNTT thúc đẩy CCHC, giảm chi phí, công khai, minh bạch.

Với quyết tâm thực hiện tốt hơn nữacông tác cải cách hành chính, nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục nhữngtồn tại hạn chế, UBND tỉnh đã đưa ra một số chỉ đạo trong năm 2018 như sau:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chấtlượng ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai rà soát văn bản, rà soát theo quytrình ban hành văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính thống nhất với các chủtrương, chính sách, pháp luật của Trung ương, thông suốt trên địa bàn toàn tỉnhvà phù hợp với quá trình phát triển KT - XH của tỉnh.

- Tiếp tục cải cách TTHC trong nộibộ từng cơ quan, đơn vị và giữa các cấp với nhau. Công khai minh bạch tất cảTTHC dưới các hình thức thiết thực và thích hợp. Xây dựng phương pháp đánh giátác động của TTHC đến chi phí xã hội, chi phí quản lý hành chính nhà nước.

- Đổi mới phương thức cung ứng dịchvụ hành chính công theo hướng đơn giản, liên thông, liên kết, hiện đại và trựctuyến. Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2018 Trung tâm hànhchính công cấp tỉnh của tỉnh Lào Cai.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm về hoạt động, tổ chức bộ máy, con người, tài chính... củacác đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch; chuyểndần các hoạt động sự nghiệp sang cơ chế có thu tự trang trải hoặc tiến hành xãhội hóa để các thành phần kinh tế khác tham gia... 

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 6,857
  • Tất cả: 1,648,252
Đăng nhập