Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai: Quá trình hình thành và phát triển
Lượt xem: 1027

Ngày 28/8/1945, Bộ Nội vụ được thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước (TCNN) trong Nhà nước cách mạng do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Ngày 01/11/1950, Lào Cai được giải phóng, đây là mốc son tô thắm cho trang sử đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Lào Cai. Từ sau thời kỳ này đến năm 1975, theo cơ cấu chung của ngành TCNN, hệ thống TCNN của tỉnh Lào Cai cũng được thành lập nhằm tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước qua các thời kỳ. Năm 1963, Bộ Nội vụ đã thống nhất lấy tên cơ quan TCNN ở các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là Ban Tổ chức Dân chính tỉnh. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự hoàn chỉnh của hệ thống TCNN cấp tỉnh nói chung và của Lào Cai nói riêng.

Năm 1973, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/CP thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ, các Ban Tổ chức Dân chính ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW được gọi là Ban Tổ chức chính quyền. Cùng thời gian này, hệ thống TCNN của tỉnh Lào Cai cũng được thay đổi theo cơ cấu chung của cả nước thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng TCNN và quản lý cán bộ công chức, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp việc đắc lực cho cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Sau chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ công chức ngành Tổ chức Nhà nước, đầu mối là Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Ngày 09/11/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và quy định hệ thống tổ chức ngành Tổ chức Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Tháng 01/1976, tỉnh Lào Cai sáp nhập với tỉnh Nghĩa Lộ và tỉnh Yên Bái thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Thời kỳ này,hệ thống TCNN duy trì hoạt động theo tổ chức bộ máy của tỉnh Hoàng Liên Sơn.Ngày 01/10/1991, tỉnh Lào Cai được tái lập, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai cũng được thành lập để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác TCNN của tỉnh Lào Cai.

Ngày 05/8/2002, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 02 đổi tên Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ thành Bộ Nội vụ; đồng thời ban hành Nghị định số 45/2003/NĐ.CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Ngày 20/11/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 248/2003/QĐ.TTg đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ. Sau đó ngày 19/01/2004, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2004/TT.BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nộivụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Hệ thống làm công tác Tổ chức Nhà nước tiếp tục được kiện toàn để thực hiện tốt hơn chức năng thống nhất quản lý nhà nước trên các mặt: Tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức viên chức; chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cải cách hành chính v.v... Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai chính thức đổi tên thành Sở Nội vụ Lào Cai.

Đến năm 2008, Sở Nội vụ tiếp nhận bộ phận Tôn giáo từ Ban Dân tộc, Ban Thi đua khen thưởng và Trung tâm Lưu trữ; Theo đó chức năng nhiệm vụ quyền hạn và bộ máy của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ cấp huyện cũng có sự thay đổi. Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Sở Nội vụ Lào Cai có 6 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc, trong đó: 6 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng; Thanh tra Sở;Phòng Tổ chức bộ máy biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Phòng Công chức - Viên chức; Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Phòng Cải cách hành chính; Có 3 đơn vị trực thuộc gồm: Ban TĐKT, Ban Tôn giáo; Chi cục VTLT. Chức năng nhiệm vụ được quy định là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy,công chức, viên chức nhà nước, Tổ chức Hội, Quỹ phi chính phủ, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính và cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng, Tôn giáo, Lưu trữ…

Đến nay, Sở Nội vụ (Ban Tổ chức chính quyền trước đây) trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu tái lập tỉnh với bộn bề những khó khăn nhưng đã tập trung tham m­ưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước của tỉnh Lào Cai để kịp thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đươc giao góp phần không nhỏ trong sự đổi thay, tạo một diện mạo mới, để tỉnh Lào Cai hôm nay xứng đáng là cửa ngõ của vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

* Các hình thức khen thưởng:

- Sở Nội vụ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2000), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005) và Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2010)

- Nhiều năm liền, Sở Nội vụ đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Cờ thi đua, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng 37 Cờ thi đua và Bằng khen.

- Có 9 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 19 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 21 Bằng khen của Bộ Nội vụ, 70 Bằng khen của UBND tỉnh, chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ.... đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là động lực khích lệ to lớn đối với mỗi cán bộ, công chức tiếp tục rèn luyện phấn đấu cho sự nghiệp của Ngành và của đất nước.

Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ công chức viên chức Ngành Tổ chức Nhà n­ước tỉnh Lào Cai tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ giao để xây dựng chính quyền nhà nước ở địa phư­ơng thực sự vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng./. 

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 645
  • Trong tuần: 6,881
  • Tất cả: 1,648,276
Đăng nhập