Ngày 31 tháng 3 năm 2014 Sở Nội vụ đã có văn bản số 192/SNV-CCVC về báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2013
Lượt xem: 2256
         Thực hiện công văn số 939/BNV - CCVC ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 69/2013/QĐ - UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, định kỳ hàng năm, các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổng hợp trước ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Sở Nội vụ chưa nhận được báo cáo của cơ quan, đơn vị, dẫn đến việc tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh với Bộ Nội vụ và các bộ ngành Trung ương chậm tiến độ theo quy định.

Để có số liệu tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương; Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 69/QĐ-UBND gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/4/2014, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: nddu-snv@laocai.gov.vn.

Biểu mẫu báo cáo tại đây

 

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 629
  • Trong tuần: 5,861
  • Tất cả: 1,647,256
Đăng nhập