Nghị quyết của HĐND; Quy định, Quyết định... của UBND tỉnh
Lượt xem: 1654

- Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy đinh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh V/v sửa đổi Điều 6 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 18/12/2010  UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai;

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 539
  • Trong tuần: 6,775
  • Tất cả: 1,648,170
Đăng nhập