Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành của Trung ương, Tỉnh và Sở Nội vụ
Lượt xem: 1898

- Công văn số 982/SNV-CCVC ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ về việc triển khai hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hai, nguy hiểm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

- Công văn số 142/SNV-TTLT ngày 09/3/2009 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai hướng dẫn thực hiện danh mục mẫu thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

- Công văn số 789/UBND-NC ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về tiếp tục thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng;

- Công văn số 67/SNV-CCVTLT ngày 28/01/2013 của Sở Nội vụ về hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương về văn thư, lưu trữ;

- Công văn số 350/SNV-CCVTLT ngày 23/5/2013 của Sở Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Thông tư số Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

 - Văn bản số 893/SNV-CCVTLT hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ;

  Văn bản số 159/CCVTLT - QLVTLT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai về báo cáo kết quả tự kiểm tra, chấm điểm công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 705
  • Trong tuần: 5,937
  • Tất cả: 1,647,332
Đăng nhập