Hội nghị Sơ kết 9 tháng công tác năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 295

Vừa qua, ngày 08/10/2021, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và thảo luận chuyên đề về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; quản lý và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao trách nhiệm thực hiện thực thi công vụ của cán bộ, công chức” tại Phòng họp trực tuyến Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu Sở Nội vụ có Lãnh đạo Sở Nội vụ, trưởng phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Tại điểm cầu các huyện thành phố có đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ các huyện, thành phố và một số phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Sở Nội vụ nhận định trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai đã nỗ lực tham mưu, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, các chỉ tiêu nhiệm vụ giao và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của cả nước do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 9 tháng đầu năm 2021, ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai đã phát huy, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đột xuất được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên có nhiều đổi mới, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị ngoài 5 nội dung kiến nghị, đề xuất đã được giải đáp, Hội nghị đã nghe và đánh giá cao các ý kiến tham luận của 07 đơn vị về triển khai thực hiện công tác cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; quản lý và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao trách nhiệm thực hiện thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Đây là cơ sở thực tiễn để Sở Nội vụ; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; quản lý và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao trách nhiệm thực hiện thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại địa phương góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của toàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Minh yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Nội vụ thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các huyện, thị xã thành phố để triển khai các nhiệm vụ ngành Nội vụ đảm bảo đạt hiệu quả cao hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh: Trong 3 tháng cuối năm 2021, Ngành Nội vụ cần rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao trong năm, đối với các nhiệm vụ đã được giao bổ sung cần phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch công tác được giao năm 2021. Tập trung tham mưu dự thảo văn bản QPPL về lĩnh vực Nội vụ đặc biệt là các nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV đúng tiến độ; thực hiện tốt các nội dung đã giao trong 16 phân cấp của tỉnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện sắp xếp tinh gọn, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa II; Nghị định 107,108,120/2020/NĐ-CP của Chính phủ (hướng dẫn các huyện, thành phố kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện theo Thông tư hướng dẫn số 08/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thực hiện tốt công tác cán bộ; quản lý, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo đúng vị trí việc làm và ngạch chức danh nghề nghiệp. Tiếp tục tham mưu thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi số; thực hiện các biện pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý về tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến CBCC cấp xã và những người hoạt động KCT đúng quy định; hoàn thiện Dự án 513 báo cáo Trung ương. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ được giao. Giải quyết tốt kiến nghị, đơn, thư của công dân theo đúng quy định. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng; Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Trần Nga
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 917
  • Trong tuần: 917
  • Tất cả: 1,614,115
Đăng nhập