THỦ TỤC THẨM ĐỊNH GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Lượt xem: 154

1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình UBND tỉnh.

2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không có

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 581
  • Trong tuần: 5,813
  • Tất cả: 1,647,208
Đăng nhập