Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW,ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu văn bản 41/KH-SNV
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW,ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_cong_tac_tuyen_tr20210818072313427_signed.pdf
Văn bản mới