V/v báo cáo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 950/SNV-CCVC
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm 04-bieu-mau-kem-theo.xlsx
cv_bao_cao_doi_ngu_can_bo_cong20220817044202209_signed.pdf

Văn bản mới