V/v triển khai bổ sung thông tin phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Số ký hiệu văn bản 1459/SNV-CCVC
Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày hiệu lực 02/12/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai bổ sung thông tin phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm van_ban_huong_dan_trien_khai_p20221202015007634_signed.pdf
Văn bản mới