V/v tham gia ý kiến vào dự thảo các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 766/BNV-BTĐKT
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến vào dự thảo các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm 766.pdf
1_ds-gui-cv-766.pdf
2_bang-tnxp-mau-1.pdf
3_bang-tnxp-mau-2.pdf
4_du-thao-nd-quy-dinh-tttt-tnxp.pdf
5_du-thao-ndqdctth-luat-tdkt.pdf
6_du-thao-to-trinh-cp-tnxp.pdf
7_du-thao-to-trinh-cp-ve-ndqdctth-luat-tdkt.pdf
8_hien-vat-tnxp.pdf
Văn bản mới