báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 314/SNV-CCVC
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023
Trích yếu nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Ngô Hữu Tuyên
Tài liệu đính kèm 314.snv-ccvc.pdf
Văn bản mới