V/v thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4821/UBND-KSTT
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_cv_gui_cac_co_quan_thuc_hien_c20230922032506234_signed_20230922035607550.pdf
1_cv_76_tctcctthc_2309210440115550_20230922031036169_20230922035607581.pdf
2_phu_luc_i_kem_cv_76_2309210440116061_20230922031036169_20230922035607581.pdf
3_phu_luc_ii_kem_cv_76_230921044011845842_20230922031036169_20230922035607597.pdf
Văn bản mới