V/v triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai lên Phần mềm quản lý (giai đoạn 2)
Số ký hiệu văn bản 1317/SNV-VP
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai lên Phần mềm quản lý (giai đoạn 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_snv_trien_khai_phan-mem-cbc20231018100639456_signed.pdf
Văn bản mới