V/v báo cáo kết quả xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Số ký hiệu văn bản 1210//BNV-TCBC
Ngày ban hành 08/03/2024
Ngày hiệu lực 08/03/2024
Trích yếu nội dung V/v báo cáo kết quả xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Thừa
Tài liệu đính kèm 2_1_VB_Baocaoketqua_VTVL_20240308090412424_20240311113825074_20240311033603362.pdf
Văn bản mới