Về việc triển khai sử dụng hệ thống đánh giá công chức tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 54/SNV-CCVC
Ngày ban hành 25/01/2017
Ngày hiệu lực 25/01/2017
Trích yếu nội dung Về việc triển khai sử dụng hệ thống đánh giá công chức tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-54-snv.signed.pdf
Văn bản mới