Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
141/KH-UBND 05/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Lào Cai năm 2024 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 30
Tải về 1
43/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 49
Tải về 0
449/KH-UBND 29/12/2023 Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 67
Tải về 0
442/KH-UBND 28/12/2023 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 78
Tải về 0
376/KH-UBND 05/10/2023 KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 98
Tải về 0
192/KH-UBND 05/04/2023 Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 132
Tải về 8
17/KH-SNV 23/03/2023 Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Lượt xem: 172
Tải về 6
22/KH-SNV 15/03/2023 Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Lượt xem: 172
Tải về 2
11/KH-SNV 09/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” năm 2023
Lượt xem: 137
Tải về 72
01/KH-SNV 28/01/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 260
Tải về 1
1234
BẢN ĐỒ TP