Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
192/KH-UBND 05/04/2023 Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 8
17/KH-SNV 23/03/2023 Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Lượt xem: 72
Tải về 6
22/KH-SNV 15/03/2023 Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Lượt xem: 45
Tải về 2
11/KH-SNV 09/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 71
01/KH-SNV 28/01/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 218
Tải về 1
41/KH-SNV 18/08/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW,ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Lượt xem: 198
Tải về 2
40/KH-SNV 17/08/2021 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Lượt xem: 416
Tải về 2
281/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 575
Tải về 17
2124/KH-UBND 22/06/2021 Về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm cần tuyển của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt I/2021)
Lượt xem: 373
Tải về 5
225/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 242
Tải về 11
1234
BẢN ĐỒ TP