Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong: Tiếp tục giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Cải cách hành chính của tỉnh.
Lượt xem: 642

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trinh tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2030 và giải pháp cải thiện các chỉ số PAR  INDEX, PAPI, PCI tỉnh Lào Cai năm 2020 được tổ chức chiều 25/6, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Tiếp tục giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh.

  Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới cơ quan Thường trực cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính trong các cấp, các ngành, trọng tâm vào các vấn đề như phát huy sáng kiến, giải pháp trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ... Mục tiêu là phấn đấu trong năm 2020 và các năm tiếp theo các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI của tỉnh Lào Cai được cải thiện với thứ hạng cao, dẫn đầu các tỉnh vùng Tây Bắc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực CCHC của tỉnh báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2030. Theo đó, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả tích cực, ấn tượng. Đối với cải cách thể chế, với sự tham mưu tích cực của cơ quan chuyên môn, đến nay tỉnh đã xây dựng và ban hành được hệ thống các cơ chế, chính sách về các lĩnh vực Nhà nước quản lý thuộc thẩm quyền của địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào công tác quản lý, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Về cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Lào Cai đã chuẩn hóa, công khai, minh bạch toàn bộ 2.018 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.856 thủ tục); dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh; công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm. Đi đầu thực hiện, UBND tỉnh đã chủ động cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Tính trên phạm vi toàn tỉnh, từ năm 2016 đến nay đã có trên 135 nghìn lượt hồ sơ được cắt giảm, ước tính tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức số tiền lên đến 70 tỷ đồng.

Về công tác tổ chức, bộ máy, tỉnh Lào Cai tích cực rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Cấp sở, ngành, tỉnh giảm được 2 cơ quan, giảm 2 chi cục và giảm 112 phòng, ban chuyên môn thuộc sở, ngành và cơ quan tương đươn; đối với cấp huyện là việc giảm 9 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Với các đơn vị sự nghiệp, giảm được 10 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 67 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành; giảm 266 đơn vị sự nghiệp cấp huyện quản lý.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính và thứ tự xếp hạng, trong đó chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai năm 2019 đạt 45,06 điểm, xếp thứ 3 vùng Tây Bắc và xếp thứ 13 cả nước. Chỉ số cải cách hành chính (chỉ số PAR INDEX) của Lào Cai trong năm 2019 đạt 82,82 điểm, tăng 4,38 điểm so với năm trước đó, xếp thứ 15 cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2018. Riêng chỉ chỉ số PCI của Lào Cai tuy điểm tăng, đạt 65,56 điểm nhưng chỉ đứng đứng thứ 25 cả nước, xếp top khá.

Hội nghị đã được nghe một số tham luận của một số ngành, cơ quan, đơn vị về kết quả nổi bật đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 và đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan Thường trực là Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn tới đạt chất lượng và hiệu quả cao, thiết thực hơn.

 

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng,Giám đốc Sở Nội vụ khái quát kết quả công tác CCHC của tỉnh trong những năm qua

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các sở, ngành, địa phương, nhất là cơ quan Thường trực Sở Nội vụ trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính những năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí nhấn mạnh: Với yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển của tỉnh, các cấp, các ngành phải quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, không để rơi vào tình trạng tụt lùi, lạc hậu. Cả hệ thống các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở phải cải cách mạnh mẽ, đồng bộ, xóa bỏ mọi rào cản, xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, quyết tâm xây dựng Chính quyền hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, quyết tâm thay đổi căn bản phương thức quản lý, lề lối, tư duy, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và của nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Phải tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt và toàn diện 6 nội dung công tác cải cách hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính .

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, trong đó tiếp tục cắt giảm mạnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục có tần suất thực hiện giao dịch lớn. Triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận “một cửa” cấp huyện, xã, ngành, đơn vị, đảm bảo người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ công dễ dàng, thuận lợi nhất. Với các nhiệm vụ cải cách hành chính  phải coi trọng đặc biệt công tác cán bộ, coi đây là khâu then chốt, mang tính quyết định, cụ thể là thực hiện các giải pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp, ngành, đơn vị phải thay đổi từ tư duy quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động và kết quả cải cách hành chính. Cùng với đó là làm tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Gắn Chương trình cải cách hành chính với xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực thi công vụ.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính  giai đoạn vừa qua.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong tặng Bằng khen cho 10 tập thể

 

Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen cho các cá nhân

 

Trần Nga
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 641
  • Trong tuần: 5,873
  • Tất cả: 1,647,268
Đăng nhập