SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỖI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 778

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SNV, ngày 25/03/2020 về việc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020, từ ngày 5/10 đến ngày 7/10/2020, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức làm cải cách hành chính; công chức làm tại bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm truyền đạt những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về công tác CCHC, giúp cho các học viên kịp thời nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng mới để vận dụng vào công việc chuyên môn được hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Đình Chung phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt 8 chuyên đề, gồm: Tổng quan về CCHC nhà nước; Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch CCHC; Kỹ năng phối hợp trong triển khai công tác CCHC; Nghiệp vụ theo dõi, đánh giá, phát hiện và giải quyết vấn đề trong triển khai thực hiện công tác CCHC; Xây dựng kế hoạch và Báo cáo CCHC trên địa bàn huyện; Kỹ năng phối hợp công tác tại cấp huyện; Kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kỹ năng tuyên truyền, vẫn động nhân dân chung tay thực hiện CCHC;

Tiến sỹ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Kết thúc lớp tập huấn, bồi dưỡng, qua sự trình bày của Tiến sỹ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, các học viên đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước có ý nghĩa quyết định chi phối tới hành động cụ thể, trực tiếp trong CCHC. Do đó, phải coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về CCHC đối với các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân; bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai CCHC từ xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Nâng cao vai trò của các cơ quan chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các chương trình. Điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành công của CCHC là quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu và huy động được sự tham gia rộng rãi của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 653
  • Trong tuần: 5,885
  • Tất cả: 1,647,280
Đăng nhập