V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 241/SNV-CCVC
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm VB_to_chuc_cac_lop_BD_chuan_ch20210225041204530_Signed.pdf
Văn bản mới