Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Số ký hiệu văn bản 25/KH-SNV
Ngày ban hành 13/07/2020
Ngày hiệu lực 13/07/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Lê Anh Đức
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_duy_tri_CCHC_nam_202020200713070123531_Signed.pdf
Văn bản mới