Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
281/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
2124/KH-UBND 22/06/2021 Về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm cần tuyển của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt I/2021) Tải về
225/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
04/KH-UBBC 22/01/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải về
341/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 Tải về
32/2020/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai Tải về
3149/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tải về
14/TB-UBND 20/03/2020 V/v lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lào Cai năm 2020 Tải về
956/UBND-VX 11/03/2020 Về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các CQHCNN của tỉnh Tải về
126/KH-UBND 27/03/2019 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
12
BẢN ĐỒ TP