Kiện toàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, tài chính
Lượt xem: 247

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, ngày 07/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Theo đó, sau khi kiện toàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh được bổ sung thêm chức năng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai đối với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời bổ sung thêm các nhiệm vụ:

- Hợp tác quốc tế về phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các kênh phát thanh, truyền hình trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong nước sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng của các kênh phát thanh, truyền hình trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố.

Việc bổ sung các nhiệm vụ này là cần thiết, phù hợp với xu hướng hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam chung, tỉnh Lào Cai nói riêng, để quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế, nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai. Đồng thời hợp tác giữa các đơn vị Đài trong nước sản xuất chương trình đã và đang được thực hiện, nhằm làm phong phú cho các chương trình đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Đài học hỏi kinh nghiệm.

Việc kiện toàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai còn gớp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Đặc biệt là chuyển đổi hoàn toàn sang đơn vị tự chủ về tài chính, theo đó đơn vị cũng được tự chủ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, được tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự theo phân cấp của UBND tỉnh Lào Cai.

Sau khi kiện toàn việc kiện toàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai đã giảm từ 11 Phòng chuyên môn còn 07 Phòng chuyên môn, gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Dịch vụ;

- Phòng Kỹ thuật - Công nghệ;

- Phòng Thư ký biên tập;

- Phòng Thời sự - Chuyên đề;

- Phòng Phát thanh, truyền hình chuyên đối tượng;

- Phòng Văn nghệ - Thể thao - Giải trí;

- Phòng Thông tin điện tử.

 

Nguyễn Mạnh Hùng - Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức PCP
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 701
  • Trong tuần: 5 178
  • Tất cả: 1421327
Đăng nhập