Lào Cai 23° - 26°
Văn bản Quốc hội, Chính phủ...
Lượt xem: 1154

- Ngh quyết s 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 ca Ban chp hành Trung ương Đảng khóa IX v công tác tôn giáo;

- Pháp lnh s 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 ca y ban Thường v Quc hi v tín ngưỡng, tôn giáo;

- Ch th s 01/2005/CT-TTg  ngày 04/02/2005 ca Th trướng Chính ph v mt s công tác đối vi đạo Tin lành;

- Ch th s 1940/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 ca Th trướng Chính ph v nhà đất liên quan đến tôn giáo.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 1,109
  • Tất cả: 2,066,273
Đăng nhập