Ngày 28, 29/8/2023, Sở Nội vụ tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013.
Lượt xem: 167

Căn cứ kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai một nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023, Ngày 28, 29/8/2023, Sở Nội vụ tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

anh tin bai

(Đồng chí Lê Anh Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trong buổi khai mạc lớp tập huấn)

    Đối tượng tập huấn bao gồm 200 công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công chức Văn hóa – xã hội tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

    Sở Nội vụ mời Đồng chí Lương Thị Hải Anh – Chuyên viên cao cấp, Phó vụ trưởng vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ tham gia giảng dạy truyền đạt các nội dung quản lý nhà nước về thanh niên cho các học viên, Tại lớp bồi dưỡng, học viên được tiếp thu các chuyên đề gồm: Những vấn đề đặt ra đối với công tác QLNN về thanh niên;  một số điểm cần lưu ý trong Luật Thanh niên năm 2020; Chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên; Chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam đối với cấp xã.

anh tin bai

(Đ/c Lương Thị Hải Anh - Vụ phó vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ giảng dậy các chuyên đề trong lớp tập huấn)

    Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác thanh niên. Đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc. Trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên trong tỉnh có kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thị Hồng Phượng - Phòng XDCQ& CTTN
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 774
  • Trong tuần: 5,248
  • Tất cả: 2,125,457
Đăng nhập