Lào Cai 26° - 27°
Tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 153
    Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 31/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. 

 

anh tin bai
 

(Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: minh họa)

    Theo đó Kế hoạch của UBND tỉnh tập trung vào mục tiêu thu hút nhân tài vào các lĩnh vực chiến lược như giáo dục, y tế, công nghệ thông tin và các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh để nâng cao chất lượng kinh tế và hạ tầng. Mục tiêu lớn hơn là biến tỉnh Lào Cai thành tỉnh phát triển hàng đầu vào năm 2045. Kế hoạch đặt ra tỷ lệ thu hút nhân tài mới và tỷ lệ nhân tài được đào tạo trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ theo từng giai đoạn đến năm 2050 (Cụ thể: Đến năm 2025, thu hút nhân tài vào các cơ quan, tổ chức của Nhà nước tăng khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới; đến năm 2030, duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số tuyển dụng mới hàng năm; Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học – công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050).
    UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan chính quyền triển khai nghiêm túc quyết định này và đảm bảo công khai, minh bạch trong việc thu hút và sử dụng nhân tài. Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện việc thu hút, trọng dụng nhân tài theo thẩm quyền.

 
Trần Cường - Sở Nội vụ Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập