V/v tham gia góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi do Bộ Nội vụ dự thảo
Lượt xem: 266

Thực hiện Văn bản số 1867/UBND-NC ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tham gia góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi do Bộ Nội dự xây dựng dự thảo.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh có văn bản tham gia góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi; Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham gia vào hồ sơ xây dựng dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi. (có hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Lưu trữ sửa đổi, Đề cương Luật Lưu trữ sửa đổi, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách) được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ mục “Văn bản dự thảo”.

Đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến cho từng nội dung của hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trước ngày 20/5/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh tham gia, góp ý gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Bản mềm gửi qua hộp thư công vụ: phongcchc-snv@laocai.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố liên hệ qua số điện thoại 02143.845.455 để phối hợp thực hiện./. 

Tải về

Tải về

Tải vềTin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 839
  • Trong tuần: 5 316
  • Tất cả: 1421465
Đăng nhập