V/v tham gia ý kiến vào đề cương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách nội dung, định mức chi tổ chức kỳ tuyển dụng, thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 159

Kính gửi:     

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Thực hiện Văn bản số 568/UBND-NC ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao danh mục Văn bản Quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh năm 2021;

Sau khi tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về nội dung, định mức chi tổ chức tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở Nội vụ lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách nội dung, định mức chi tổ chức kỳ tuyển dụng, thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Dự thảo hồ sơ đề nghị bao gồm:

- Báo cáo thực trạng;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết;

 - Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến về các nội dung sau:

1. Sự cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách.

2. Ý kiến về đánh giá tác động của chính sách sách.

3. Ý kiến lựa chọn các phương án chính sách.

(Có dự thảo hồ sơ kèm theo)

 Văn bản tham gia của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/5/2021 để tổng hợp hoàn thiện dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo của quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định./.

Tải về

Tải về

Tải vềTin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 807
  • Trong tuần: 5 284
  • Tất cả: 1421433
Đăng nhập