V/v tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Lượt xem: 73

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

 

 

Thực hiện Văn bản số 568/UBND-NV ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giao danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh năm 2021.

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Sở Nội vụ xây dựng quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 bản Quy định  nâng bậc ương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo của Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai.

(Có dự thảo kèm theo)

Để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Nội vụ Lào Cai đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; nghiên cứu các dự thảo, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban  nhân dân tỉnh.

Mời xem chi tiết dự thảo Quyết định tại đây: Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 819
  • Trong tuần: 5 296
  • Tất cả: 1421445
Đăng nhập