V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh
Lượt xem: 433

Kính gửi:

- Văn phòng Tỉnh ủy; các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Quy định số 248-QĐ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 250-QĐ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

Thực hiện Văn bản số 1768/UBND-TN ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện phân cấp, đổi mới và sản phẩm mới giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 3559/UBND-NC ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao Sở Nội vụ xây dựng Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc tỉnh Lào Cai.

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo 02 Quyết định của UBND tỉnh:

(1) Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

(2) Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị như kính gửi, nghiên cứu nội dung 02 dự thảo văn bản trên và cho ý kiến tham gia để Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện nội dung của Quy định.

Các dự thảo Quyết định và Quy định được đăng tải tại đây:

Tải về

Tải về


Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 19/9/2021 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 748
  • Trong tuần: 5 225
  • Tất cả: 1421374
Đăng nhập