Về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Lượt xem: 82

Thực hiện Văn bản số 612/UBND-NC ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Sở Nội vụ dự thảo sửa đổi Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác đối với cán bộ Đoàn Thanh niên các cấp;

- Bổ sung đối tượng là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

DT_Quyet_dinh_sua_doi_bo_sung_QD_53_2021_cua_UBND_tinh_220222100026950951 (2).docx

PL_Thuyet_minh_sua_doi_bo_sung_220222100026802802.docx

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 777
  • Trong tuần: 5 254
  • Tất cả: 1421403
Đăng nhập