Lào Cai 27° - 29°
BAN LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI
Lượt xem: 1497
anh tin bai

I. ÔNG: NGUYỄN VĂN MINH

Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại: 02143847289
Di động: 0912387787
Email: nvminh-snv@laocai.gov.vn

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh:NGUYỄN VĂN MINH

Ngày tháng năm sinh: 28/08/1966

Quê quán: Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nơi thường trú: Tổ 14, Phường Kim Tân, TP Lào Cai

Đơn vị công tác: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 16/07/1995

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

Tháng/năm

Đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

Chức danh/ chức vụ

Từ

Đến

02/1989

05/1991

Phòng Tài vụ - Kế toán, Công ty xây dựng Thủy lợi I, tỉnh Hoàng Liên Sơn

Cán bộ

05/1991

09/1991

Phòng Tài vụ doanh nghiệp, Sở Tài chính Vật giá Hoàng Liên Sơn

Cán bộ

10/1991

09/1995

Phòng Tài vụ doanh nghiệp Sở Tài chính Vật giá tỉnh Lào Cai

Phó trưởng phòng

10/1995

09/1999

Phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý vốn và Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ

10/1999

10/2004

Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp

11/2004

01/2009

Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Phó Giám đốc Sở Tài chính

02/2009

07/2011

Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm nhiệm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

07/2011

10/2014

Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Phó Giám đốc Sở Tài chính, chuyên trách Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

11/2014

09/2015

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

09/2015

11/2019

UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó Bí thư Huyện ủy huyện Si Ma Cai

12/2019

04/2020

Huyện ủy huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai

05/2020

06/2020

Huyện ủy huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai

07/2020

10/2020

Huyện ủy Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Si Ma Cai

11/2020

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Giám đốc

*Thành tích, khen thưởng:Huân chương Lao động hạng ba (2010)

* Kỷ luật: Không.

anh tin bai

II. ÔNG: NGÔ HỮU TUYÊN

Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại: 02143847699
Di động: 0974095096
Email: nhtuyen-snv@laocai.gov.vn

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: NGÔ HỮU TUYÊN

Ngày tháng năm sinh: 20/01/1971

Quê quán: Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Nơi thường trú:Tổ 10, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai

Đơn vị công tác: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 01/07/2005

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

Tháng/năm

Đơn vị công tác(đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

Chức danh/ chức vụ

Từ

Đến

09/1990

08/2000

Trường THCS xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Giáo viên

09/2000

11/2006

Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng

Chuyên viên

12/2006

12/2007

Trung tâm Dạy nghề huyện Bảo Thắng

Phó Giám đốc

01/2008

04/2009

Phòng Công chức viên chức,Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Chuyên viên

05/2009

03/2012

Phòng Công chức viên chức,Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Phó trưởng phòng

04/2012

03/2013

Phòng Công chức viên chức,Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng

Từ04/2013

01/2021

Phòng Công chức viên chức,Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Trưởng phòng

02/2021

Nay

Ban lãnh đạo Sở NV

Phó Giám đốc

*Thành tích, khen thưởng:Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ(2015)

* Kỷ luật: Không.

anh tin bai

III. BÀ: NGUYỄN THỊ LƯƠNG

Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại: 02143841384
Di động: 0976777768
Email: ntluong-snv@laocai.gov.vn

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 20/09/1980

Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Nơi thường trú: tổ 26, đường Lý Đạo Thành, Phường Kim Tân, thành Phố Lào Cai

Đơn vị công tác: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 25/09/2007

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

Tháng/năm

Đơn vị công tác(đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

Chức danh/ chức vụ

Từ

Đến

09/2001

07/2002

Trường THCS Bắc Cường, Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giáo viên THCS / Viên chức

08/2002

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Cán bộ / Cán bộ Phòng Đào tạo

05/2004

10/2009

Phòng Bộ máy chính sách, Phòng CCVC, Ban Tổ chức Chính quyền (Sở Nội vụ)

Cán sự / Cán sự sau đó học Đại học chuyển ngạch Chuyên viên

11/2009

06/2013

Phó trưởng phòng CCVC, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Chuyên viên / Phó Trưởng phòng

07/2013

02/2016

Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Chuyên viên / Phó Trưởng phòng

07/2013

02/2023

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòngSở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Chuyên viên / Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng

03/2016

04/2021

Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Chuyên viên chính / Trưởng phòng

03/2016

03/2021

Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Trưởng phòng

05/2021

07/2021

Trưởng ban, Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lào

Trưởng ban

02/2023

Nay

Ban lãnh đạo Sở NV

Phó Giám đốc

*Thành tích, khen thưởng:Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ(2018)

* Kỷ luật: Không.

anh tin bai

IV. ÔNG: LÊ ANH ĐỨC

Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại: 0214.3.847.288
Di động: 0915587918
Email: laduc-snv@laocai.gov.vn

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: LÊ ANH ĐỨC

Ngày tháng năm sinh: 29/04/1977

Quê quán: Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Nơi thường trú: tổ 6, đường Hoàng Trường Minh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai

Đơn vị công tác: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 25/09/2007

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

Tháng/năm

Đơn vị công tác(đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

Chức danh/ chức vụ

Từ

Đến

05/1999

12/2003

xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Cán bộ tăng cường 135

01/2004

08/2005

Văn phòng HĐND-UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Công chức

09/2005

08/2011

Văn phòng HĐND-UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Phó Chánh Văn phòng

09/2011

04/2012

Văn phòng UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Chánh Văn phòng

05/2012

04/2013

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Phó chánh văn phòng

04/2013

07/2023

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Chánh Văn phòng

07/2023

Nay

Ban Lãnh đạo

Phó giám đốc Sở Nội vụ

*Thành tích, khen thưởng:Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ(2015)

* Kỷ luật: Không.

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập