Tiêu điểm
  
image

Ngày 15/3/2024, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học Tổng kết thi hành Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2019), nhằm thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

 • Lào Cai cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ người dân| THLC
  (24/09/2023)
 • Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022| THLC
  (24/09/2023)
 • Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân | THLC
  (24/09/2023)
1 
image
image
image
image
image
image

 

image

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập