Lào Cai 23° - 25°
Văn bản QPPL của ngành
 • Nghị định số 34/2011/NĐ-CP

  Ngày 17 tháng 5 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

  1441 lượt xem
 • Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH

  Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

  1390 lượt xem
 • Nghị định số 67/2010/NĐ-CP

  Ngày 15 tháng 6 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

  1233 lượt xem
 • Nghị định số 46/2010/NĐ-CP

  Ngày 27 tháng 4 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

  1253 lượt xem
 • Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

  Ngày 15 tháng 3 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  1224 lượt xem
 • Nghị định số 21/2010/NĐ-CP

  Ngày 08 tháng 3 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định Về quản lý biên chế công chức

  1274 lượt xem
 • Nghị định số 18/2010/NĐ-CP

  Ngày 05 tháng 3 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định về Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  1249 lượt xem
 • Nghị định số 06/2010/NĐ-CP

  Ngày 25 tháng 01 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định về Quy định những người là công chức

  1280 lượt xem
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

  Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  1187 lượt xem
 • Luật Cán bô, Công chức

  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008

  1244 lượt xem
Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 135
 • Trong tuần: 1,027
 • Tất cả: 2,066,191
Đăng nhập