Lào Cai 27° - 29°
Đổi mới phân cấp và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng tại Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1259

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai đã thực hiện việc đổi mới về phân cấp trong lĩnh vực công tác năm 2022, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho Sở Nội vụ trình UBND tỉnh hực hiện phân cấp đổi mới về công tác thi đua khen thưởng...Hiện tại 10/10 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh tham mưu đã đạt mức độ 4. Khi thực hiện đổi mới phân cấp về công tác thi đua, khen thưởng, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân giảm 5,5 ngày trong phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, giảm 06 ngày đối với tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua chuyên đề, giảm 01 ngày đối với việc tặng Bằng khen của Chủ tịch cho gia đình và giảm 02 ngày đối với việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen cho công tác đối ngoại … Bên cạnh đó, Ban đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc số hoá dữ liệu về thi đua, khen thưởng. Hiện nay, Ban đã thực hiện số hoá dữ liệu về thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân từ năm 2007-2022. Việc số hoá dữ liệu nhằm lưu giữ, tra cứu được nhanh chóng, chính xác và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tác nghiệp các quy trình trên môi trường mạng.

Ngày 30/12/2022 vừa qua, Ban Thi đua, khen thưởng đã triển khai tập huấn nội dung nâng cấp phần mềm thi đua, khen thưởng trên quy mô toàn tỉnh đến toàn thể công chức trong Ban.

anh tin bai

( Hình ảnh tập huấn).

 
anh tin bai

Việc triển khai Nâng cấp triển khai phần mềm quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng trên quy mô toàn tỉnh sẽ giúp cho việc tin học hoá quy trình Thi đua Khen thưởng cấp tỉnh;  giúp cho việc tra cứu tìm kiếm, đánh giá công tác và thi đua khen thưởng của cán bộ công chức, viên chức, cơ quan đơn vị, cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, chính xác;  Phần mềm sẽ hỗ trợ cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng truy xuất thông tin từ đó làm căn cứ trình lãnh đạo Ban thi đua - Khen thưởng kịp thời tham mưu cho Sở Nội vụ trình UBND tỉnh trong công tác Thi đua Khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc lưu trữ online hồ sơ Thi đua – Khen thưởng trên phần mềm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu,  tránh được việc mất dữ liệu do lưu trữ bằng các hồ sơ giấy tờ trong thời gian dài. Đồng thời là công cụ tích cực để đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực hiện chính xác từ đó kịp thời khích lệ cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban thi đua – Khen thưởng đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính hiện nay.

 

Nguyễn Lương, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh.
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập