Hội nghị đánh giá việc triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc.
Lượt xem: 610
Ngày 10/3/2023, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các tỉnh miền núi và biên giới phía Bắc. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị liên quan thuộc các tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, việc triển khai xây dựng phần mềm của các tỉnh Cụm miền núi và biên giới phía Bắc còn nhiều hạn chế, nhiều tỉnh chưa có phần mềm hoặc phần mềm chưa đáp ứng được việc kết nối CSDL quốc gia, thực trạng cụ thể như sau:

Phần mềm của tỉnh Bắc Kạn được đưa vào sử dụng từ tháng 01/2020. Tính đến hiện tại, số lượng hồ sơ đơn vị đã cập nhật lên CSDL quốc gia là 12.196 hồ sơ trên tổng số 12.394 hồ sơ, tuy nhiên thông tin của hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu. Phần mềm của tỉnh được xây dựng cấu trúc dữ liệu không còn đáp ứng yêu cầu hiện tại của Bộ Nội vụ. Tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện việc nâng cấp phần mềm để bảo đảm hoàn thành việc kết nối với CSDL quốc gia với Bộ Nội vụ và chia sẻ với các CSDL khác. 

Tỉnh Cao Bằng chưa triển khai phần mềm dùng chung cho toàn tỉnh; Ủy ban nhân dân 09 huyện triển khai sử dụng Phần mềm của MISA; thành phố Cao Bằng sử dụng phần mềm của Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng; các sở, ban, ngành của tỉnh chưa triển khai sử dụng Phần mềm quản lý CBCCVC nên CSDL chưa được đồng bộ. Trong thời gian tới tỉnh Cao Bằng sẽ sử dụng thí điểm phần mềm do VNPT hỗ trợ để thu thập dữ liệu CBCCVC nhằm hoàn thành việc thu thập dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố (các đơn vị đã triển khai phần mềm quản lý CBCC) cập nhật, bổ sung dữ liệu, nâng cấp phần mềm để đáp ứng đủ trường dữ liệu và đảm bảo kết nối, chia sẽ dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Phần mềm của tỉnh Hà Giang được đầu tư xây dựng năm 2016 chưa đáp ứng được các yêu cầu để đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia. Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang đang phối hợp với VNPT chi nhánh Hà Giang tiến hành khảo sát, đánh giá phần mềm của tỉnh về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, thông tin quản lý, đồng bộ với CSDL quốc gia do Bộ Nội vụ đang triển khai. Xây dựng phương án nâng cấp để kết nối; cấp đường truyền số liệu chuyên dụng phục vụ công tác kết nối, đồng bộ dữ liệu.

Phần mềm của tỉnh Lào Cai đã triển khai từ năm 2018 còn có một số hạn chế để thực hiện kết nối và hoàn thiện CSDL đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” theo yêu cầu như: chưa kết nối được với CSDL quốc gia về dân cư; chưa kết nối được với CSDL về bảo hiểm xã hội, phần mềm hiện chỉ đạt được 78/109 trường dữ liệu, do đó cần sửa lại phần mềm, form thông tin hồ sơ cán bộ; đồng thời cần cập nhật lại phiếu import hồ sơ bổ sung thêm các trường thông tin; sửa lại phiếu in ra sơ yếu lý lịch thông tin cán bộ theo quy định mới. Bên cạnh đó, phần mềm đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu: trên trục LGSP của tỉnh chưa khai báo 40 API để kết nối với 40 API do Bộ cung cấp qua trục LGSP, do đó cần phải xây dựng, tích hợp 40 API để đẩy dữ liệu lên CSDL quốc gia.

Tỉnh Sơn La chưa có hệ thống phần mềm, vẫn đang thực hiện lưu trữ giấy. Tỉnh Sơn La đã đề nghị VNPT Sơn La triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc sở. Kết quả đã tạo tài khoản và cập nhật thông tin của 109 trường dữ liệu. Hiện nay đang tiếp tục tổ chức vận hành, đánh giá hiệu quả của phần mềm.

Tỉnh Tuyên Quang chưa có phần mềm, Sở Nội vụ đã phối hợp với VNPT Tuyên Quang tạo cây thư mục các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và VNPT Tuyên Quang đang cấu hình hệ thống phục vụ sử dụng thí điểm; hệ thống đáp ứng được việc tổ chức cập nhật 109 trường dữ liệu và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia do Bộ Nội vụ quản lý.

Phần mềm của tỉnh Yên Bái được xây dựng trên nền tảng công nghệ ASP, đáp ứng được các yêu cầu điều kiện để đồng bộ tích hợp với các nền tảng, CSDL khác (đã tích hợp thử nghiệm phần mềm với hệ thống IOC tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái). Hiện trạng số lượng hồ sơ trên hệ thống là: 26.007 hồ sơ, đã đồng bộ được 500 hồ sơ với CSDL quốc gia. Tuy nhiên việc tích hợp, đồng bộ CSDL từ hệ thống phần mềm của tỉnh Yên Bái vào hệ thống CSDL quốc gia hiện gặp nhiều khó khăn về dữ liệu và tiến độ, do đó Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đề xuất phương án thử nghiệm phần mềm do VNPT cung cấp.

Phần mềm của tỉnh Điện Biên đang được xây dựng, ngay sau khi phần mềm của tỉnh hoàn thành, tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện công tác số hóa hồ sơ CBCCVC để quản lý, khai thác, sử dụng dưới dạng hồ sơ điện tử. Do hiện nay phần mềm riêng của tỉnh chưa được đưa vào sử dụng chính thức nên chưa đánh giá được chính xác việc đáp ứng yêu cầu của Bộ Nội vụ cũng như yêu cầu về quản lý, sử dụng của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, trước mắt Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên sử dụng thí điểm phần mềm của VNPT Điện Biên để triển khai nhập liệu và tích hợp, đồng bộ dữ liệu về CSDL quốc gia của Bộ Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét có cơ chế hỗ trợ đối với nội dung thực hiện CSDL quốc gia về CBCCVC đối với các địa phương có điều kiện khó khăn, hạn chế cả về nhân lực và nguồn lực; hướng dẫn cụ thể hơn đối với các đơn vị, địa phương chưa triển khai (như tỉnh Cao Bằng) nhằm đảm bảo tiến độ thời gian và đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống; hướng dẫn, chia sẻ dữ liệu để đưa các thông tin dữ liệu của CBCCVC đã được cấp căn cước công dân, tham gia bảo hiểm xã hội… vào CSDL về CBCCVC nhằm đảm bảo sự đồng nhất về dữ liệu cũng như tiến độ thời gian thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ..../.

Nguồn: https://tcnn.vn
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 755
  • Trong tuần: 5,229
  • Tất cả: 2,125,438
Đăng nhập