Lào Cai 17° - 18°
BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Lượt xem: 953

Ngày 16/4/2020 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, bao gồm:

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Các Thông tư trên hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020

Nội dung thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Nội dung Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai mục “Hệ thống văn bản ngành Nội vụ - Văn thư, lưu trữ”).

 

 

Đỗ Dung

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Đỗ Dung
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 414
  • Trong tuần: 1,882
  • Tất cả: 2,055,442
Đăng nhập