Lào Cai 17° - 19°
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP NGÀY 5/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
Lượt xem: 1305

   Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (có hiệu lực thi hành ngày 05/3/2020), bãi bỏ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, đồng thời để các cơ quan, tổ chức, huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ; ngày 19/3/2020 Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 239/SNV-CCVTLT hướng dẫn một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP gồm các nội dung: Giá trị pháp lý của văn bản điện tử; số lượng văn bản hành chính; chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan tổ chức trên văn bản điện tử; soạn thảo, thể thức kỹ thuật trình bày và ký ban hành văn bản; quản lý văn bản đi; quản lý văn bản đến; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; sao văn bản; quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và kinh phí cho công tác lưu trữ.

Trên cơ sở Nghị định 30/2020/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ các cơ quan, tổ chức ban hành mới Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức phù hợp với các nội dung Nghị định.

Chi tiết văn bản, mời xem tại đây: CV 239 huong dan thuc hien NĐ 30.pdf

Đỗ Dung

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Đỗ Dung
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 408
  • Trong tuần: 1,876
  • Tất cả: 2,055,436
Đăng nhập