Lào Cai 17° - 20°
UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ QUYẾT ĐỊNH THU TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NĂM 2020
Lượt xem: 558

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; nhằm triển khai, cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Bộ Nội vụ phù hợp với tình hình thực tế  địa phương, ngày 15/01/2020 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm là: Tổng kết Luật Lưu trữ năm 2011; triển khai Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP) khi được ban hành và có hiệu lực thi hành; việc soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, quản lý văn bản đi đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo quản, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Cùng ngày, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh năm 2020, bao gồm 30 đơn vị (trong đó: 12 đơn vị cấp tỉnh và 18 phòng, ban chuyên môn thuộc 05 huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương và thành phố Lào Cai); thời gian giao nộp tháng 10/2020.

Căn cứ vào Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ và Quyết định thu tài liệu của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, trường chuyên nghiệp, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Nội dung Kế hoạch và Quyết định thu tài liệu mời xem tại đây:

Quyet dinh thu tai lieu nam 2020.pdf

Ke hoach cong tác VTLT nam 2020.pdf

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 1,848
  • Tất cả: 2,055,408
Đăng nhập