Lào Cai 26° - 28°
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Lượt xem: 1119

                    Kính gửi:

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức Xã hội, tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp;

- Trường Cao Đẳng Lào Cai;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Ngày 19/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu (Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2023), thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Để thực hiện tốt các nội dung của Thông tư, đáp ứng yêu cầu về đối tượng áp dụng, thời hạn bảo quản tài liệu; Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai triển khai đến các cơ quan, tổ chức, huyện, thị xã, thành phố một số nội dung cụ thể như sau:

I. Về đối tượng áp dụng

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

 

II. Về thời hạn bảo quản tài liệu

Thời hạn bảo quản tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

1. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Thông tư gồm:

- Tài liệu tổng hợp

- Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê

- Tài liệu tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

- Tài liệu lao động, tiền lương

- Tài liệu tài chính, kế toán, kiểm toán

- Tài liệu đầu tư, xây dựng

- Tài liệu khoa học và công nghệ

-  Tài liệu hợp tác quốc tế

- Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

- Tài liệu thi đua, khen thưởng

- Tài liệu pháp chế

- Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

- Tài liệu tổ chức chính trị, chính trị - xã hội

2. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư gồm:

2.1. Tài liệu Hội đồng nhân dân

- Tài liệu bầu cử

- Tài liệu tổ chức, hoạt động của HĐND

2.2. Tài liệu Ủy ban nhân dân

- Lĩnh vực Nội vụ

- Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh

- Lĩnh vực Dân tộc

- Lĩnh vực Tư pháp

- Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư

- Lĩnh vực Tài chính

- Lĩnh vực Công thương

- Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Lĩnh vực Giao thông vận tải

- Lĩnh vực Xây dựng và quy hoạch, kiến trúc

- Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

- Lĩnh vực Thông tin và truyền thông

- Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội

- Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch

- Lĩnh vực Khoa học và công nghệ

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

- Lĩnh vực Y tế

- Lĩnh vực Ngoại vụ

          3. Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của tài liệu tương ứng để xác định.

4. Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo quy
định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm
2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

* Lưu ý: Các cơ quan, tổ chức xây dựng Danh mục hồ sơ năm 2023 thực hiện áp dụng Thông tư số 10/2022/TT-BNV để xác định thời hạn bảo quản cho tài liệu.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ qua số điện thoại 02143.845.455 để cùng phối hợp giải quyết./.

Nội dung Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ mời xem tại đây: 

Tải về

Tải về

Tải vềTin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập