Lào Cai 26° - 27°
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH LÀO CAI NĂM 2022 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Lượt xem: 310

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính của tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai. Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; Phó trưởng ban thường trực là đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Chánh văn phòng UBND tỉnh làm Phó trưởng ban; các thành viên là Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ, Đề án của Tỉnh ủy và chương trình kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh; nghiên cứu đề xuất các chủ trường, chính sách và giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Chi tiết các văn bản chỉ đạo đính kèm, gồm Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CCHC; Quy chế thực hiện Ban chỉ đạo CCHC; Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh Lào Cai năm 2022.

Tải về

Tải về

Tải về

 

Lưu Quỳnh Liên
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập