Lào Cai 27° - 28°
Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2018
Lượt xem: 1290

Theo công bố của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam,Chương trình Phát triền Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), năm 2017 Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được xếp làm 4 nhóm: (1) Nhóm đạt điểm cao nhất (16 tỉnh, thành phố); (2) Nhóm đạt điểm trung bình cao (16 tỉnh, thành phố); (3) Nhóm đạt điểm trung bình thấp (16 tỉnh,thành phố); (4) Nhóm đạt điểm thấp nhất (16 tỉnh, thành phố), trong đó tỉnh Lào Cai đạt được 37 điểm (tăng 1,29 điểm so với năm 2016), được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao.

Để khắc phục những hạn chế trong năm 2017, tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 và những năm tiếp theo, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2018.

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công của tỉnh xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là cấp huyện và cấp xã. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải (1) đánh giá đúng thực trạng, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số PAPI của ngành, địa phương mình; (2) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về triển khai cũng như kết quả Chỉ số PAPI năm 2018 thuộc phạm vi được phân công chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, thực hiện; (3) tổ chức triển khai quyết liệt và có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh Lào Cai.

Năm 2018, chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai phấn đấu xếp trong TOP 20 tỉnh, thành phố có điểm số và thứ hạng cao nhất cả nước.

Mời xem chi tiết kế hoạch tại đây: Kế hoạch số 146 của UBND tỉnh về cải thiện Chỉ số PAPI.pdf
 

Lưu Quỳnh Liên- Phòng CCHC Sở Nội vụ
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập