Lào Cai 27° - 30°
Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Dự thảo lần 2)
Lượt xem: 243

Tải về

Tải về

Thực hiện Văn bản số 1715/UBND-TH ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung phân cấp, đổi mới năm 2022 trong đó có nội dung cho giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng “phân cấp ban hành quy định về đánh giá, xếp loại các đơn vị trường học”.

Ngày 24/6/2022 Sở Nội vụ đã có văn bản số 687/SNV-TCBC về việc xin ý kiến (lần 1) ban hành quy định về đánh giá, xếp loại các đơn vị trường học. Sau khi tiếp thu và tổng hợp các ý kiến tham gia, ngày 22/8/2022 Sở Nội vụ đã tổ chức Hội thảo mời các cơ quan, đơn vị liên quan đến thống nhất xây dựng các nội dung trong quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị tham gia trong Hội thảo, Sở Nội vụ đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo (lần 2) Quyết định ban hành quy định ĐGXL kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Sở Nội vụ xin ý kiến tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo (lần 2) quyết định ban hành quy định đánh giá xếp loại nêu trên.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập