Lào Cai 27° - 30°
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020)
Lượt xem: 55

Sở Nội vụ đã thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 29/4/2024 để tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản./.
(Hồ sơ gửi kèm theo gồm: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh).

 Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập