Lào Cai 27° - 30°
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy định phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 188

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Văn bản số 2951/UBND-NC ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh năm 2022;

Sở Nội vụ đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định về phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025”

Sở Nội vụ đề nghị thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 11/8/2022, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: bantdkt-snv@laocai.gov.vnđể Sở Nội vụ tổng hợp thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập