Lào Cai 14° - 15°
Xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm CBCCVC tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 130
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai 

    Để thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ gửi hồ sơ dự thảo Quyết định đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để tham gia lấy ý kiến góp ý; văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2023 (kể cả trong trường hợp thống nhất dự thảo Quyết định) để tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định.

Dự thảo Tờ trình: Tải về

Dự thảo Quyết định: Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập